HR-STÖD

HR-STÖD

Modern HR för chefer och medarbetare

Vi går in i det ”nya normala” med nya regler, rutiner och ändrade  arbetsförhållanden!
Kanske söker ni en samarbetspartner som kan stötta upp inom HR segmentet?
HR (Human Resources) är ett omtalat begrepp som står för det område som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan.

 Personalen är en livsviktig resurs – för såväl små och stora företag.

 Genom kontinuerligt HR arbete med strategier och fokus på hållbarhet hjälper jag er att skapa positiva förändringar kopplade till organisationens affärsidé, mål, visioner.

Resultatet blir en effektiv arbetsplats, bättre resultat med en trivsam hållbar arbetsmiljö.

Jag står redo att avlasta och bidra till Er verksamhets fortsatta utvecklingstår redo att bli din externa HR-avdelning.

Jag erbjuder såväl löpande månadsavtal som tidsbegränsade interim-uppdrag, utförda av mig eller någon i mitt konsultnätverk får du maximal valuta för insatsen.

Attrahera

Rekrytera

Motivera

Utveckla

Avsluta

Kan era HR-frågor ramla mellan stolarna?

Tjänster

  • Rehabprocessen
  • Karriäromställning
  • Arbetsmiljön Fysisk & Psykisk
  • Coachning – grupp/individuellt
  • Kultur & värderingar
  • Personalhandbok & riktlinjer
  • Arbetsrätt
  • Kompetenskartläggning
  • Rekrytering – intro – uppföljning

En del menar att de varken har tid eller pengar att satsa på HR – forskare visar att om ledare vill skapa långsiktig framgång har de inte råd att låta bli.

Anders Lindmark & Thomas Önnevik Författare för boken Human Resource Management – Organisationens hjärta